Publikator

Ruang Publikasi Daring

Ruduborob halai idnac Ahdub Anayaham daba ek-9 id Netapubak Gnalegam, kadit huaj irad atok Nalitnum, Awaj Hagnet, Aisenodni. Ini halai liuk Ahdub rasebret id ainud. Idnac ini igabret sata nalibmes mroftalp kupmutreb, mane igesrep nad agit radnub, ipataid habuk tasup. Uti isaihid nagned 2.276 lenap feiler nad 405 gnutap Ahddub. Habuk hagnet isaihid helo 27 gnutap Ahddub, gnisam-gnisam kudud id malad aputs aggnoreb. Nugnabid adap daba ek-9 adap asam nahatniremep Itsanid Ardnelias, niased idnac itukignem rutketisra Ahddub Awaj, gnay nakiauseynem naajumep ruhulel ilsa Aisenodni nad pesnok Ahddub kutnu iapacnem Anawrin. Idnac ini naknapedegnem huragnep ines Atpug gnay naknimrecnem huragnep Aidni id hayaliw tubesret, numan tapadret pukuc kaynab nageda nad nemele ilsa gnay nakudapid kutnu taubmem Ruduborob idajnem sahk Aisenodni. Nemunom tubesret nakapurem tapmet naajumep igab Gnas Ahddub nad tapmet haraiz tamu Ahddub. Nanalajrep haraizep ialumid irad rasad nemunom nad itukignem nalaj id ratikes nemunom, kian ek kacnup itawelem agit takgnit kilobmis igolomsok Ahddub: Utahdamak (ainud nanigniek), Utahdapur (ainud kutneb) nad Utahdapura (ainud kadit kutnebreb). Nemunom udnamem haraizep iulalem metsis aggnat nad rodirok gnay saul nagned 1.064 lenap feiler fitaran id gnidnid nad nakgnal. Ruduborob naklipmanem halas utas lebmasna feiler Ahddub rasebret nad pakgnelret id ainud. Candi Borobudur : Peninggalan Nabi Sulaiman Di Tanah Jawa Indonesia?

Itkub naklipmanem awhab Ruduborob nugnabid adap daba ek-9 nad naidumek naklaggnitid lusuynem nanurunep huragnep naajarek Udnih id Awaj adap daba ek-41 nad isrevnok gnaro Awaj ek Malsi. Nauhategnep id hurules ainud gnatnet aynnaadarebek sagagid adap nuhat 4181 helo Ris Samoht Drofmats Selffar, gnay taas uti nakapurem asaugnep Sirggni id Awaj, gnay irebid uhat aynisakol helo kududnep ilsa Aisenodni. Ruduborob kajes uti nakiratselid iulalem aparebeb naiauseynep. Keyorp naiauseynep rasebret nakukalid aratna nuhat 5791 nad 2891 helo hatniremep Aisenodni nad OCSENU, itukiid nagned natatacnep nemunom iagabes Sutis Nasiraw Ainud OCSENU. Ruduborob halada idnac Ahdub rasebret id ainud, nad ikilimem takgnirep nagned Nagab id Ramnaym nad Rokgna Taw id Ajobmak iagabes halas utas sutis igoloekra lanekret id Aisa Araggnet. Ruduborob patet itanimid kutnu haraiz, nagned tamu Ahddub id Aisenodni nakayarem Irah Kasiaw id nemunom tubesret. Ruduborob nakapurem utas-aynutas kejbo atasiw gnay gnilap kaynab ignujnukid id Aisenodni. Kemasyhuran Candi Borobudur Di Mata Dunia.

Borobudur minangka candhi Budha Mahayana abad kaping 9 ing Kabupaten Magelang, ora adoh saka kutha Muntilan, Jawa Tengah, Indonesia. Iki minangka kuil Buddha paling gedhe ing saindenging jagad. Candi kasebut kasusun saka sangang platform sing ditumpuk, enem alun lan telu bunder, paling ndhuwur karo kubah tengah. Dihiasi 2.672 panel relief lan 504 patung Buddha. Kubah tengah diubengi 72 patung Buddha, sing saben lungguh ing njero stupa kothong. Dibangun ing abad kaping 9 nalika pamaréntahan wangsa Sailendra, desain candhi ngetutake arsitektur Buddha Jawa, nggabungake pemujaan leluhur asli Indonesia lan konsep Buddha kanggo nggayuh Nirvana. Kuil iki nuduhake pengaruh seni Gupta sing nuduhake pengaruh India ing wilayah kasebut, nanging cukup akeh adegan lan unsur asli sing digawe kanggo nggawe Borobudur dadi khas Indonesia. Monumen kasebut minangka papan pamujaan kanggo Buddha lan papan ziarah kanggo umat Buddha. Perjalanan jamaah diwiwiti saka dhasar monumen lan ngetutake dalan ngubengi monumen kasebut, munggah ing ndhuwur liwat telung level simbolik kosmologi Buddha: Kamadhatu (jagad kekarepan), Rupadhatu (jagad wujud) lan Arupadhatu (jagad tanpa wujud). Monumen kasebut nuntun para peziarah liwat sistem tangga lan koridor sing asri kanthi 1.460 panel relief narasi ing tembok lan balustrade. Borobudur nampilake salah sawijining ensembel relief Buddha paling gedhe lan paling lengkap ing saindenging jagad. Candi Borobudur : Peninggalan Nabi Sulaiman Di Tanah Jawa Indonesia?

Bukti nuduhake manawa Borobudur dibangun ing abad kaping 9 banjur ditinggalake sawise pengaruh pengaruh kerajaan Hindu ing Jawa ing abad kaping 14 lan konversi Jawa menyang Islam. Pengetahuan dununge ing saindenging jagad iki dipicu nalika taun 1814 dening Sir Thomas Stamford Raffles, banjur dadi pamrentah Inggris ing Jawa, sing dikandhani dununge dening warga Indonesia asli. Borobudur saiki wis dilestarekake liwat pirang-pirang restorasi. Proyek penyesuaian paling gedhe ditindakake ing antarane taun 1975 nganti 1982 dening pamrentah Indonesia lan UNESCO, banjur dhaptar monumen kasebut minangka Situs Warisan Dunia UNESCO. Borobudur minangka kuil Buddha paling gedhe ing saindenging jagad, lan pangkat karo Bagan ing Myanmar lan Angkor Wat ing Kamboja minangka salah sawijining situs arkeologi paling gedhe ing Asia Tenggara. Borobudur tetep populer kanggo ziarah, karo umat Buddha ing Indonesia ngrayakake Dina Vesak ing monumen kasebut. Borobudur minangka salah sawijining obyek wisata sing paling akeh dikunjungi ing Indonesia. Kemasyhuran Candi Borobudur Di Mata Dunia.

Game Android Olahraga Sepakbola .ainud id rubihgnem nad relupop gnilap agarhalo naniamrep utas halas raneb-raneb alobkapeS awhab nakatagnem aynhalas ada kadiT .hadni gnay naniamrep kutnu kiab hibel uata kurub hibel gnay tarsah urinem gnay lucnum areges naka luduj nasutar nad ,yalP elgooG habmarep nisem id "alobkapeS" atak ajas nakkateL .relules isakilpa okot id kirat ayad kaynab ikilimem alobkapeS emaG .ainud id rasebret agarhalo ,itrepeS .relupop tagnas alobkapeS anerak ini silunem imak nasala aynutas-utaS

.alobkapeS edok iagabes lanekid nad adeb-adebreb gnay lasaum lasa igabreb ini alobkapeS kutneb iagabreB .kileaG alobkapeS nad ;)ybgur agil uata ybgur nautasrep kiab( ibgur alobkapeS ;ailartsuA alobkapeS ;)adanaK alobkapeS uata akiremA alobkapeS aynsusuhk( uajih nagnapal alobkapeS ;)aragen aparebeb id alobkapes iagabes lanekid( isaisosa alobkapeS kusamret alobkapeS tubesid asaib gnay agarhalO .nakanugid uti atak anam id relupop gnilap gnay alobkapeS kutneb itrareb aynasaib llabtoof atak ,tarays ihunemem kadiT .log katecnem kutnu alob gnadnenem ,natakgnit iagabreb malad ,naktabilem gnay mit agarhalo agraulek halai alobkapeS

.diordnA tekaP alolegneP iulalem gnusgnal KPA elif latsnignem kutnu diordnA takgnarep irad "lanekiD kadiT rebmuS" ispo nakanuggnem fitanretla isakilpa okoT .ada ,isakilpa okot uata ,fitanretla kanul takgnarep irotisoper kaynab ipatet erotS yalP elgooG iulalem nakisubirtsidid isakilpa raseb naigabeS .rihka anuggnep ek hadum nagned isakilpa isubirtsider naknikgnumem gnay diordnA ilsa KPA elif tamrof malad isalipmokid uti macames isakilpA .utnetret nahabmat naujut kutnu akerem takgnarep nakparenem arac anuggnep adapek nakrawanem kutnu iskurtsnokid gnay susuhk kanul takgnarep - "isakilpa" nakanuggnem saulrepid tapad ,labolg araces nakanugid kaynab gnilap gnay relules isarepo metsis ,diordnA isarepo metsis iakamem gnay relules takgnarep satilanoisgnuF

.diordnA kerem nakanuggnem kutnu akerem metsisoke raul id "takifitresreb kadit" takgnarep isatabmem kutnu radnats nakukalrebmem gnay elgooG gnagad kerem halada "diordnA" ogol nad aman numaN .SOegaeniL uata )nozamA helo taubid( SO eriF kusamret gniasreb gnay diordnA krof nad metsisoke ;elgooG metsisoke nakanuggnem diordnA ratnip nopelet nesrep 07 ratikeS .tiakret yalP elgooG nanayaL nagnabmegnep mroftalp nad ,yalP elgooG latigid isubirtsid mroftalp ,emorhC elgooG itrepes itni isakilpa pukacnem gnay )SMG( elgooG reluleS nanayaL amaturet ,aynmulebes gnasapret hadus gnay nahabmat kilimepreb kanul takgnarep nagned nakmirikid diordnA takgnarep raseb naigabes numaN .ehcapA isnesiL hawab id nakisnesilid amaturet gnay ,)PSOA( tcejorP ecruoS nepO diordnA iagabes lanekid aynrebmus edok ;akubret rebmus nad sitarg kanul takgnarep halai inI .8002 rebmetpeS adap nakisakilbupid amatrep laisremok diordnA takgnarep nagned ,7002 rebmevoN adap nakisakilbupid inI .elgooG helo laisremok araces irosnopsid nad ecnaillA tesdnaH nepO iagabes lanekid gnay gnabmegnep muisrosnok helo iskurtsnokid diordnA .telbat nad sadrec ph itrepes hutnes rayal relules takgnarep kutnu amaturet gnacnarid gnay ,aynnial akubret rebmus kanul takgnarep nad xuniL lenrek irad isakifidom isrev adap nakrasadid gnay relules isarepo metsis , , ,halada diordnA .Game Android Olahraga Sepakbola

Game Android Olahraga Sepakbola. Android minangka sistem operasi seluler adhedhasar versi kernel Linux sing wis diowahi lan piranti lunak open source liyane, sing dibangun utamane kanggo piranti seluler layar sentuh kayata smartphone lan tablet. Android digawe dening konsorsium pangembang sing dikenal minangka Open Handset Alliance lan disponsori kanthi komersial dening Google. Iki diterbitake ing wulan November 2007, kanthi piranti Android komersial pertama sing diterbitake wulan September 2008. Piranti lunak gratis lan open source; kode sumber kasebut dikenal minangka Android Open Source Project (AOSP), sing umume dilisensi karo Lisensi Apache. Nanging, umume piranti Android ngirim piranti lunak proprietari tambahan sing wis diinstal, utamane Google Mobile Services (GMS) sing kalebu aplikasi inti kayata Google Chrome, platform distribusi digital Google Play, lan platform pangembangan Layanan Google Play sing gegandhengan. Udakara 70 persen smartphone Android nggunakake ekosistem Google; saingan karo ekosistem Android lan garpu kalebu Fire OS (dibangun dening Amazon) utawa LineageOS. Nanging, jeneng lan logo "Android" minangka merek dagang saka standar sing ditrapake Google kanggo matesi piranti "non-sertifikasi" ing njaba ekosistem saka nggunakake merek Android.

Fungsi piranti seluler sing ngetrapake sistem operasi Android, sistem operasi seluler sing paling akeh digunakake sacara global, bisa ditambah kanggo ngleksanakake "aplikasi" - piranti lunak khusus sing dirancang kanggo nawakake pangguna cara nyebarake piranti kanggo tujuan tambahan tartamtu. Aplikasi kasebut dikompilasi ing format file APK asli Android sing ngidini distribusi aplikasi gampang kanggo pangguna pungkasan. Umume aplikasi disebar liwat Google Play Store nanging ana repositori perangkat lunak alternatif, utawa app store, sing ana. Toko app alternatif ngetrapake pilihan "Sumber Ora dingerteni" kanggo piranti Android kanggo nginstal file APK langsung liwat Manajer Paket Android.

Sepakbola minangka kulawarga olahraga tim sing beda-beda, nendhang bal kanggo ngetung gol. Ora nduweni kualifikasi, tembung bal-balan biasane tegese bentuk Sepakbola sing paling populer ing tembung kasebut digunakake. Olahraga sing umume diarani Sepakbola kalebu bal-balan Asosiasi (dikenal minangka bal-balan ing sawetara negara); Bal-balan lapangan ijo (khusus bal-balan Amerika utawa bal-balan Kanada); Bal-balan Australia; Bal-balan bal-balan (salah siji rugbi utawa liga rugbi); lan Sepakbola Gaelik. Iki macem-macem bentuk Sepakbola nuduhake macem-macem asal usul lan dikenal kanthi kode Football.

Siji-sijine alasane kita nulis iki amarga Sepak Bola dadi populer. Kaya, olahraga paling gedhe ing saindenging jagad. Game Sepakbola duwe akeh daya tarik ing toko aplikasi seluler. Cukup lebokake tembung "Sepak Bola" ing mesin telusuran Google Play, lan atusan judhul bakal luwih cepet sing niru semangat sing luwih ala utawa luwih apik kanggo game sing apik. Ora salah yen ujar manawa Sepak Bola pancen minangka salah sawijining gim olahraga sing paling populer lan nyenengake ing GameAndroid, GameOlahraga, GameSepakbola,saindenging jagad. Game Android Olahraga Sepakbola

eFootball PES 2021 adalah aplikasi game Android yang dibuat oleh Konami yang dipublikasikan Oktober 2020. Dengan aplikasi game tersebut Kamu mampu membangun formasi tim sepakbola yang berjaya. Trik PES2021 : Mengganti Manajer Skuat.

Untuk membangun sebuah tim sepakbola yang berjaya diperlukan pemain yang hebat juga seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, dan Alphonso Davies serta pebola lainnya dari berbagai posisi sehingga cocok dengan formasi tanding yang Kamu terapkan.

Setelah berhasil mentransfer pemain yang berjaya tersebut maka segeralah melakukan pelatihan supaya pemain tersebut kemampuannya meningkat secara intens dan menjadi lebih tangguh lagi. Kemampuan pebola yang harus ditingkatkan, secara acak, adalah kecepatan, akselerasi, stamina.

Sudah siapkah Kamu membuat suatu tim sepakbola yang berjaya?

Selamat berlaga di eFootball PES 2021!

Dream League Soccer 2020 merupakan aplikasi game Android yang dibuat oleh First Touch Games Ltd. yang dirilis awal tahun 2020. Dengan aplikasi permainan tersebut Anda bisa membangun sebuah tim sepakbola yang hebat.

Untuk membuat suatu tim sepakbola yang berjaya dibutuhkan pemain yang tangguh juga seperti Gareth Bale dan Luiz Suárez serta pemain lainnya dari berbagai posisi sehingga cocok dengan formasi laga yang Anda gunakan.

Setelah berhasil mentransfer pebola yang hebat tersebut maka segeralah melakukan pelatihan supaya pebola tersebut kemampuannya meningkat tajam dan menjadi lebih tangguh lagi. Kemampuan pemain yang perlu ditingkatkan, secara acak, adalah kecepatan, akselerasi, stamina.

Sudah siapkah Anda membangun sebuah tim sepakbola yang berjaya?

Selamat bertanding di Dream League Soccer 2020!

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus konesai k shu tainphoet raanponengway tait hkyaayyngway ko laathkanrashi shin tainphoet aahkoehkanr hkyinn shoetmahote painlaal mhar pyawwatsone swarr rapar mai suu sai hkyaayyngway ko paalhpyet hphoet ngway hcu ngwayhkyaayy m ae aarmahkanhkyet lelllhaal aatwat payysaw suu tait u a po saungg paungg lad payysaung lain maal . hkan 800 bhehce, day daan myahoetsarrko ' yaybhuyya pyammyaha aarr' ' hpaanteehkaesai . i sai konesai aotehcumyarr ko suuthoet konepahchcaee aatuutakw tainphoet lyetshi aarmahkanhtarr hphoet saut hphoet hkwin pyuhkae parsai . aasopar koutyuu p re me yan mhu kyount monetineshoetmahote sinkage.2 seehkyarr aarmahkan hcarhkyaotemyarrmha ( hkyaayyngwaymyarr shoetmahote kaanhtarite eata hkyarr myoe nhaint aatuuko bundle mahote solosaimhar aarmahkan muuwardamyarr) 14 hkunhaittwin gyae no aar tehtwin hkaesai hpyithcay, a bhaal suueat konepahchcaeemyarr saalyuuphoetsaungrayyhcainaatwin jettisoned hkaekyasai so konesai ngwaykyay payyaautmai hphoet aasonepyumaihpyitkyaungg aahpyit rarhcu, sainnsaat estates eat aarmahkan hkyinn hpyint kyawwhtoutnouthkan pyu aarmahkan raykaan hkaekyasai . aasopar 1347 hkunhait gyae no aar k nay luusimyarr aarmahkan hcarhkyaote raathcwalmyarr pahtam u sone, naathpyan rarhcu aatwin raykyaungg aarmahkan kyaal pya ant hpwanhpyaoe pyee nhaint p re meyan risks.3 aellde sait ko aarmahkan hcarhkyaotemyarr nhaint aatuu aalolo matuunye hkae kya rainnnhaeemyahuutnhaanmhu k nay kwal kwar hkanr hphoet aarmahkan, pahtam u sone aatwat aasonewainsaw saatsay pya kyaungg aahkaannkand taithku hkwalhkyaar hkwinpyuhkae aannawar aarmahkan .

aarmahkan nyarn aalainn hkayat urawp titetwin po. hkayatme lartaal, aahtuupyu myoepaungg tehtwin htotelote ninehkaesai . yanae kyawanotethoet si aahpyit aainhkyaanmyayaarmahkan 1666 kyaw 13,000 aainmyarr kite hcarr taatsaw laandaan eat mahar meesaat mha hkyay rar hkan ninepartaal . mee aakyeeaakyaal saatroutmhu aamyin taithkuaapyaunggaalell 1667 hkunhaittwin byai tein ninengan laandaanmyahoet sai mimi aasaitmyarrko aahceaahcainaatwat ' sotae aarmahkan ronemha' 'myarraatwat site eat sarhkarahchcatohpar Wren rae parwainmhu aatwat raungpyan haut, aarayytakyee myarrhtellmha shoet aasainpyay tae kihchc kanay " aarmahkan eat hpwanhpyaoetoetaatrayy ko pyaungglell . " kyaoehcarrhkae mee aarmahkanaahceaahcainmyarr 4 tait u k aarayaatwat aarr bharmyaha m seshoetrout lar. , darpaymaae 1681 hkunhait, hceepwarrrayypanyarshink Nicholas Barbon nhaint t kyaiut taparr saw a pawngya aasangya myarr ko pahtam u sone mee aarmahkan kumpane, a htuuhtaung" aote nhaint bhaung aarmahkanhtarr hphoet tawwain hkyane eat nout kyawwmhar " aainmyarr myarraatwat aarmahkanrone nayaainmyarr . aahcapinemhar 5000 nayaainmyarr taithkyanetaee mharpain mimi aaaarmahkan Office.5 nay hpyint aarmahkanhtarr hkaekyasai, hceepwarrrayylotengaannmyarreat underwriting myarraatwat pahtam u sone aarmahkan aahceaahcainmyarr r shinine par hpyitlarsai . Perihal Perkembangan Asuransi

Konveksi Jakarta Surewi ohnghian choanuannung tongmi kheuongnung hom kheuongnung hom ohnghian aetktang chak banha madtathan thipen seu thi soed hai mikhuaamtongkan yangkhemnguad soalab kheuongnung aebb choanuan rai naiohnghian ekason kheuongaebb ohnghian aemnyunai ohnghian sathalana raiyang senkan bandapathedthi mi kheuongaebb ohnghian choapentong pakobmi pathednyipun kaori tai hong kong pathedthai india odsatali UAE singkaop filib pin bang ohnghian nai tai van niuasiaeln afrika tai inodnesia lae saha lasa anachak naibang pathed aebb ekaphab aemn aetktang chak ohnghian pai ohnghian aet naipathed angkid deknony raikhonnailavang 11 ha 16 pi sai seuopha thak lae phahom yangpenthangkan soalab deksai lae kheuongnung hom thak lae kang keng ka opng ru seuopha soalab dek nying saiphuaphan dangkav chami hubaebb thikoanod vai ru snaialak thithuk noa khaosai naiohnghian lae kheuongnung hom cha pokkati sai pum thimisu ohnghian kheuongnung hom lae khoa khvan ru kheuongmai

seuopha chathuk aethnthi ohnghian choanuan rai odny seu nyud thi sai pai ohnghian deknony yunai ohnghianpathom tangkhong sahapasa sa anachak chamiseu jumper lae ru seu opol thimisu ohnghian lae olok chakpaman 1800 rangchak songkhamolkkhangthisong nakkanthud chak raipathed lae mak phunoa thangthahan thiboaemn thahan maksai kheuongnung yangpenthangkan naiuaela sathalana kheuongnung hom dangkauadaithuk keb haksauaai naiuaela phiangaet kanbolikan dan kanthud bo rai pandai lae thuk noasai yangnony ekasan sabab nung aemn kheuongnung hom thithuk khuk odny bukkhon thithuk khuk yu naikhuk khuk ru sathanthi thikhaikhukan naikan khumkhang suanhainy thaboaemn thangmod thimngan kila nyangmi kheuongnung hom hed nai si thiaetktangkan khong thimngan naikila aetlakhon sen then nid lae k f phu rin samad leuok kaebb kheuongnung thi anunyad odny kodlabiab kanaekhngkhan pheuopongkan bohai khuaamsabson soalab chaonathi phu rin lae aefn thi adchapen phonmachak song thim thi kongkankhamkab sud ekasan thimi si khaikhukan thim mikanpianaepng thiaetktangkan soalabkem ban lae hangkai un aemn aesngsavang Perihal Kostum Pekerja

Kursus Desain Grafis DUMET School Tom gnart bew (gnuc coud teiv ioud gnad gnart bew) al tom iat ueil uhp poh iov Dlrow Ediw Bew av cac hnirt teyud bew. Hnirt teyud bew neih iht gnart bew nert nam hnih caoh teiht ib id gnod. Gnart bew gnouht oc aihgn al gnuhn ig oc eht nihn yaht, gnuhn tauht ugn yan gnuc oc eht ma ihc ned tom pet yam hnit, gnouht coud teiv gnob LMTH caoh tom nogn ugn hnad uad oc eht os hnas coud. Hnirt teyud bew ueid iohp cac nahp ut iat neyugn bew cahk uahn ohc gnart bew ad teiv, hcẳgn nah uhn cac gnart uam, pat hnel av hnih hna, ed hnirt yab gnart bew. Cac gnart bew neid hnih gnuc pac ueis nav nab oab mog hnaht ueid gnouh caoh hnirt nod hnaht neb neil tek ned cac gnart bew cahk gnoht auq ueis neil tek, gnouht coud iog al neil tek. Nert gnam, hnirt teyud bew oc eht yurt taux gnart bew ut yam uhc bew ut ax. Yam uhc bew oc eht nah ehc neyuq yurt pac oav gnam gneir hcẳgn nah uhn gnam ion ob auc gnoc yt. Hnirt teyud bew us gnud Oaig cuht neyurt ueis nav nab (PTTH) ed cuht neih cac uey uac uhn yav.

Gnart bew hnit (iod ihk coud iog al gnart hpẳgn / gnart hnit) al gnart bew coud nahp iohp iot iougn gnud hnihc cax uhn coud uul urt, iart cougn iov cac gnart bew gnod coud oat iob gnu gnud bew. Od od, tom gnart bew hnit neih iht gnuc tom gnoht nit ohc tat ac iougn gnud, ut tat ac cac ugn hnac, yut couht oav ahk gnan neih iad auc yam uhc bew ed gnouht gnoul iaol ion gnud caoh nogn ugn auc iat ueil ihk cac neihp nab od ahk gnud av yam uhc coud hnid uac hnih ed mal uhn yav. Perihal Situs Web

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx Svetovnata kupa na FIFA za 2018 g. shte bude 21-ata Svetovna kupa na FIFA, chetirigodishen mezhdunaroden futbolen turnir, osporvan ot natsionalnite otbori na muzhete ot asotsiatsiite-chlenove na FIFA. Planira se da se provede v Rusiya ot 14 yuni do 15 yuli 2018 g., sled kato na 2 dekemvri 2010 g. stranata poluchi khonorarite. Tova shte bude purvata svetovna kupa, koyato se provezhda v Evropa ot 2006 g. nasam; vsichki osven edno ot stadionnite mesta se namirat v evropeiskata Rusiya, na zapad ot planinata Ural, za da mozhe vremeto za putuvane da se upravlyava. Okonchatelniyat turnir shte vklyuchva 32 natsionalni otbora, koito vklyuchvat 31 otbora, opredeleni chrez kvalifikatsionni sustezaniya i avtomatichno kvalifitsiran otbor domakin. Ot 32-te otbora 20 shte se sustezavat sled poslednoto izdanie na turnira prez 2014 g., vklyuchitelno zashtitata na shampionite Germaniya, a Braziliya - edinstveniyat otbor, koito shte uchastva vuv vsichki izdaniya, dokato Islandiya i Panama shte napravyat svoite purvite izyavi na Svetovnoto purvenstvo po futbol. Obshto 64 macha shte se igrayat v 12 mesta, razpolozheni v 11 grada. Finalut shte se sustoi na 15 yuli v Moskva na stadion "Luzhniki". Pobeditelite ot Svetovnoto purvenstvo shte se klasirat za Kupata na Konfederatsiite na FIFA za 2021.

Tegleneto se provede na 1 dekemvri 2017 g. v 18:00 chasa v MKK v Drevniya durzhaven Kremul v Moskva. 32-te otbora byakha sustaveni v osem grupi ot po chetiri. Za ravenstvoto, otborite byakha razpredeleni v chetiri pota, bazirani na svetovnoto klasirane na FIFA ot oktomvri 2017 g. Pot 1 sudurzhashe domakinite Rusiya (koito avtomatichno byakha opredeleni za pozitsiya A1) i nai-dobrite sedem otbora, Pot 2 sudurzhashe sledvashtite osem otbora , i taka natatuk za pot 3 i 4. Tova beshe razlichno ot predishnite ravenstva, kudeto samo Pot 1 se osnovavashe na FIFA Klasirane, dokato ostanalite sa se osnovavali na geografski suobrazheniya. Vupreki tova, vse oshte se zapazva faktut, che ekipi ot sushtata konfederatsiya ne sa privlecheni edin sreshtu drug za grupovata faza, s izklyuchenie na UEFA, kudeto vsyaka grupa sudurzhashe do dva otbora. Perihal Piala Dunia 2018

↑このページのトップヘ